PixiFilm / Dagtilbud

PixiFilm 2.0
I 2017 gennemfører vi udviklingsprojektet PixiFilm 2.0 – støttet af Det Danske Filminstitut (DFI). Vi vil iværksætte en videnskabelig undersøgelse og dokumentere brugen af PixiFilm-materialet og af en ny digital platform samt kvalitet og anvendelighed af aktiviteterne heri. Der skal fortsat være fokus på dimensionerne opleve, forstå og skabe.

Formålet med PixiFilm 2.0 er overordnet at raffinere og styrke Kulturregion Fyns film- og mediepædagogiske indsats, således at vi kan få udviklet en best practise strategi for førskoleområdet.

Til gennemførelsen af projektet samarbejder vi med 8-10 ”filmprofilbørnehaver” på Fyn, ligesom der kobles følgeforskning til undersøgelsen. Filmprofilbørnehaverne kan på sigt bruges som ressourcecentre på det film- og mediepædagogiske område lokalt i den enkelte kommune og mere bredt ved formidling af best practice nationalt.

PixiFilm er fællesbetegnelsen for de filmaktiviteter, Kulturregion Fyn står bag til børn og pædagoger i dagtilbud. Der er ud over Børnebiffen mulighed for at deltage på PiXi-Filmkurser og anvende PiXi – et nyt filmmateriale målrettet dagtilbud.

Formålet med PixiFilm er i kraft af film- og mediepædagogiske aktiviteter at styrke førskolebørns kulturelle og digitale dannelse.
Deres sprog, begrebs- og sanseverden og deres oplevelse af at være del af et fællesskab. Også børnenes fantasi og kreative kompetencer kan komme i spil, når de leger med og skaber små film.

Pædagoger i dagtilbud og forårs-SFO vil få tilbud om kompetenceudvikling med fokus på dimensionerne opleve, forstå og særligt det at skabe små film og andre relaterede aktiviteter med de små børn. Den digitale teknologi vil også blive inddraget i form af tablets og brug af stop motion Apps m.v.

Samtidig vil projektet opbygge et filmpædagogisk netværk og miljø på Fyn i samarbejde med pædagoguddannelsen på Fyn(UCL).

Hente programmet for PixiFilm – Efterår 2017 (pdf)