Billedkunst

I Billedkunst er det oplagt at arbejde med film i relation til kompetenceområderne Billedfremstilling og Billedanalyse.

I Billedfremstilling kan man arbejde med digitale billeder og lave animationsfilm; arbejde med lokations, settings og rekvisitter.

I Billedanalyse giver det god mening at bruge viden fra billedkomposition, symbolik, form og farver til at kunne analysere det visuelle i film og selv blive bedre til at træffe og anvende æstetiske valg i fremstillingen af dele af eller hele film.

I en tværfaglig filmundervisning bidrager billedkunstfaget til en opkvalificering af elevernes analytiske og praktiske arbejde med filmens visuelle univers – gennem en bevidstgørelse af de relevante begreber fra billedkomposition, form og farve-lære m.v.