Drama

Drama er en del af danskundervisningen, og på overbygningen er det muligt at vælge drama som valgfag på en del skoler.

I filmundervisningen bør skuespil og herunder dialog indgå som en central del af undervisningen. Ofte halter det med det gode skuespil i elevproduktioner, hvilket er synd, da en ellers god historie mister sin troværdighed ved en dårlig eller mangelfuld skuespilpræstation. Det er med andre ord vigtigt at huske, at en films skuespillere i høj grad skal bære en films handling, hvorfor det er nødvendigt at afsætte tid i danskundervisningen hertil.

Hent inspiration til arbejdet med skuespil i Fælles mål for valgfaget drama.

Desuden vil der være inspiration at hente i projektets undervisningsmateriale.