Film for børn og unge

Film for børn og unge

Med projektet ”Film for børn og unge” vil vi styrke børn og unges læring gennem brug af filmmediet. Dette skal ske integreret i læringssituationer på daginstitutioner og skoler i de 9 deltagende fynske kommuner, og vil blive understøttet af kompetenceudviklingstilbud til pædagoger og lærere og ved at styrke et filmpædagogisk netværk og -miljø på Fyn.

Formålet med at arbejde fagligt med film i pædagogiske sammenhænge er at opkvalificere børn og unges dannelse og deres film- og kulturforståelse gennem filmaktiviteter, der både vægter det analytiske og det skabende filmarbejde. Hands on filmerfaring er afgørende for virkelig at forstå filmens sprog, dens narrative og stilmæssige muligheder og greb.

De filmpædagogiske aktiviteter gør brug af en filmdidaktik og metode, der vægter både oplevelse, forståelse og skaben. Nye medier som mobiler og tablets er kreative redskaber, der kan ’fange’ børn og unge i meningsfulde læringsfællesskaber omkring film. Gode filmoplevelser styrker fællesskabet, kulturforståelsen og den enkeltes oplevelse af sig selv i verden.

”Film forbørn og unge” kan således medvirke til at give de fynske børn og unge en udvidet filmdannelse, som projektet har særligt fokus på. Projektet lægger op til videndeling, forskning og formidling af forskningsresultater – bl.a. på et nationalt seminar og afslutningsvis en konference – begge begivenheder afholdes på Fyn.