Film som tværfagligt projekt

Film som tværfagligt projekt
Film er et foretrukket medie blandt børn og unge og en vigtig kunstart at forholde sig – gennem både analytisk og praktisk filmarbejde. Film er tværæstetisk og vedrører bl.a. fagene dansk, billedkunst og musik. Der er brug for alle kompetencer i det praktiske arbejde med film, hvilket gør filmarbejdet til et værdifuldt greb – også i forhold til at inkludere alle elever. Det giver mulighed for og plads til, at alle elever udfordres tilpas – gennem forskellige opgaver, funktioner og måder at lære på – sammen med andre. Film er derfor et oplagt redskab til at samarbejde tværfagligt og styrke fællesskabet og den enkelte elevs alsidige udvikling.

Læs projektbeskrivelsen til udviklingsprojektet “Film som praktisk-musisk faglighed” her.

 

Udvikling af tværfaglig filmpædagogik
Kulturregion Fyn står bag udviklingsprojektet “Film som praktisk-musisk faglighed”, hvor vi i skoleåret 2015-16 gennemførte tværfaglige film-undervisningsforløb ude på de 11 filmprofilskoler med følgeforskning ved professor Kirsten Drotner og lektor Heidi Philipsen, Syddansk Universitet.

Som resultat heraf har forskerne udarbejdet forskningsrapporten

“Udvikling af tværfaglig filmpædagogik: kreativitet, kreation og kollaboration”.

Praksiskatalog og undervisningsmateriale
På baggrund af anbefalingerne i forskningsrapporten har vi i samarbejde med forskerne professor Kirsten Drotner og lektor Heidi Philipsen, Syddansk Universitet som forfattere, udviklet et praksiskatalog målrettet lærere og ledere i skolen. Desuden står vi bag et stort filmundervisningsmateriale til de tre trin med guidelines til lærerne i fagene dansk, musik og billedkunst og valgfagene drama, billedkunst og filmkundskab – udviklet og redigeret af Ditte Mejlhede i samarbejde med forfatterne Rasmus Welling og Lars Knudsen.

Alt dette som en konkret inspiration til og anbefalinger på, hvordan man kan undervise i film som en praktisk-musisk disciplin i tværfaglige forløb mellem ovennævnte fag, hvor den produktive læring med filmskabelse står centralt – med en didaktik, der vægter både oplevelse, forståelse og filmskabelse.

Hent praksiskataloget her

Læs mere om undervisningsmaterialet her