Film for børn og unge vil med projektet FilmFREAK understøtte, at vi får flere unge på Fyn til at opdage og udvikle deres interesse og evner for film – og de fagligheder, filmmediet rummer. Hermed vil vi også understøtte den filmfaglige fødekæde på Fyn – og understøtte fremtidens fynske filmtalenter.

Projektet vil udfolde og nuancere perspektiverne for en indsats, der skal understøtte børn og unge, som brænder for filmens fagligheder i bred forstand. Vi vil derfor skabe mulighed for, at de fynske børn og unge både kan dygtiggøre sig inden for de analytiske, de praktisk-håndværksmæssige og de kunstneriske discipliner. Dermed får vi også skabt det bedst mulige fundamentet for, at den filmfaglige fødekæde og filmfaglige synergi kan udvikles og styrkes.

Mere konkret vil vi fremhæve de gode kulturtilbud i fritiden til børn og unge på Fyn – gennem en kortlægning og en kampagne; vi vil supplere disse med filmaktiviteter målrettet børn og unge med særlig interesse inden for filmens fagligheder – i form af filmcamps i weekender og ferie; og vi vil undersøge, hvilken rolle skolen kan spille for at understøtte de film-dedikerede børn og unge – bl.a. gennem udvikling af filmforløb i et samarbejde med 5 filmprofilskoler og elever i 5.-9. klasse. Samlet set vil vi med FilmFREAK bevidstgøre børn og unge om deres potentiale og muligheder på det filmfaglige område bredt og anspore samarbejdspartnere på Fyn til at prioritere filmaktiviteter for børn og unge.

Projektet udvikles i 2017 og gennemføres i 2018.

Læs mere og hent projektbeskrivelsen her