Film for børn og unge vil gerne invitere alle interesserede – lærere, skoleledere, filmpædagoger og filmformidlere til et regionalt filmpædagogisk seminar i Odense – Tirsdag den 24. januar 2017. Her vil vi præsentere udviklingsprojektet “Film som praktisk-musisk faglighed” – og de forskningsresultater, projektet har afstedkommet. Endelig vil vi præsentere og drøfte det helt nye Best Practice Katalog, som er udviklet af forskerne bag forskningsrapporten professor Kirsten Drotner og lektor Heidi Philipsen. De vil præsentere dette og gå i dialog med seminardeltagerne. Der vil desuden være mulighed for at møde lærere fra filmprofilskoler samt filmprofessionelle fra den filmfaglige task force. Programmet er under udvikling og vil blive offentliggjort i december. Sæt allerede nu X i kalenderen den 24.1.2017 kl. 9-16. Det er GRATIS at deltage, og der er forplejning inkluderet. Tilmelding foregår her