Book filmworkshop

Katalog med den filmfaglige task force – book forløb og sparring med filmprofessionelle
Lærere på de fynske skoler kan booke en eller flere filmprofessionelle fra den filmfaglige task force til at indgå med oplæg, øvelser og sparring i den konkrete filmundervisning. Skolerne kan hermed booke filmprofessionelle til at komme og kickstarte, uddybe eller afslutte en filmproces., Filmforløb og sparring vedkomme særligt fagene dansk, billedkunst, musik, drama, film og medier – men flere forløb retter sig også mod andre fag.

Hent kataloget her (pdf)

Det nye undervisningsmateriale vil lærerne oplagt kunne inddrage og lade sig inspirere af.