MacroFilm-Kurser

Macro-Kurser for lærere i overbygningen

EDIT24 – ANIMATIONS- OG REALFILM
Lærere i 6.-7. klasse: Tirsdag den 14.11. 2017 (Odense) og torsdag den 16.11. 2017 (Svendborg) kl. 9-16.

Målgruppe: Dansk-, musik- og billedkunstlærere i 4.-5. kl. og 6.-7. kl.
Undervisere: Filmprofessionelle fra den filmfaglige task force
Indhold: Få inspiration, ny viden og hands on erfaring i forhold til at skabe kortfilm med eleverne på tværs af dansk og de praktisk-musiske fag. Der vil både være fokus på animationsfilm og realfilm.
NB: Kurserne er målrettet lærere, som deltager i EDIT24 med deres klasser, men alle er velkomne.
Deltagergebyr: det koster 350 kr. pr. person at deltage på kurset, hvis man ikke deltager i EDIT24 med sin klasse.

LAV DOKUMENTARFILM MED FILMLINIEN.DK
Onsdag den 13. september 2017 kl. 9-16 på Phønix Kursuscenter, Odense

Målgruppe: Lærere i dansk, historie, samfundsfag, kristendom og film/medier i 7.-10. klasse.
Underviser: Filmproducer Torben Larsen, Station Next (Kbh.)
Indhold: På dette hands on-kursus ser vi på de filmiske virkemidler, dokumentarfilmen betjener sig af. Du får som lærer redskaber til at håndtere små dokumentarfilm-produktioner med din klasse – som en slags producer. Dokumentaren er en oplagt genre, når eleverne skal beskæftige sig med at formidle fortællinger fra virkeligheden. Vi arbejder med den journalistiske dokumentar i de tre produktionsfaser: 1. Forproduktion: ideudvikling, planlægning af billed- og lydside samt interview; 2. Produktion: introduktion til optagelse på iPad; 3. Postproduktion: introduktion til klippeprogram, klipning, premiere og vurdering. Der er ingen krav om særlige faglige eller tekniske færdigheder for at kunne deltage.

SYNOPSIS, MANUSKRIPT OG INSTRUKTION
Onsdag den 27. september 2017 kl. 9-16 i KulturZonen, Ringe

Målgruppe: Dansk-, film-/medie- og dramalærere i 6.-10. klasse.
Undervisere: Manuskriptforfatter Christian Winther Bergstrøm og skuespiller Lise Ørtved
Indhold: Få et udvidet kendskab til arbejdet med udvikling og iscenesættelsen af filmhandlinger. På kurset får I indsigt i og nye redskaber til at udvikle synopser og manuskripter ud fra den gode idé. Gennem øvelser med afsæt i IRL-metoden trænes I i at udvikle handlingen ’på gulvet’, og arbejde med aktantmodellen ud fra den naturlige historie, karaktererne og deres funktioner.

KLIPNING OG LYDDESIGN
Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 9-16 på Odense Filmværksted

Målgruppe: Musik-, film-/medie- og dansklærere i 6.-10. klasse.
Undervisere: Klipper Jens Christian Kruse og lydmand Teis Syvsig
Indhold: Kurset giver dig konkrete redskaber til at undervise elever i klipning og lyd. Vi går direkte til klipning af en scene fra en kortfilm. Her får du mulighed for at udforske klipningens virkemidler og eksperimentere med måder at fortælle forskellige historier ud fra det samme filmmateriale. Lyden er en enormt virkningsfuld medfortæller af historien, men potentialet bliver sjældent udnyttet, når eleverne laver film. Vi ser på hvilke virkemidler, der kan hæve kvaliteten af historien. Vi vil også snakke om, hvordan man kan organisere undervisningen og bruge film i de forskellige fag. Endelig giver vi jer adgang til en pakke med filmmateriale og øvelser, som kan bruges direkte i jeres egen undervisning.

FILMMUSIK
Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 9-16 på Odense Filmværksted

Målgruppe: Musik-, film-/medie- og dansklærere i 6.-10. klasse.
Undervisere:
Sound designere Sebastian Boldsen og Rune Klausen, SuperSonic
Indhold:
Filmmusik har en enorm indflydelse på oplevelsen af film. Vi vil eksperimentere med anvendelse af musik på film, og komme omkring forskellige måder at bruge musikken på i forhold til filmens handling. Vi vil herudover præsentere jer for effektfulde filmmusikkompositioner, der i mindre grad forudsætter musikteoretisk baggrund, som eventuel inspiration til undervisning med komposition med elever i folkeskolen.

FOTOGRAFERING OG PRODUCTION DESIGN
Torsdag den 25. januar 2018 kl. 9-16 på Odense Filmværksted

Målgruppe: Film-/medie-, billedkunst- og dansklærere i 6.-10. klasse.
Undervisere: Fotograf Christian Winther Bergstrøm og scenograf Sarah Fritzche
Indhold: Få en dybere indsigt i den visuelle del af arbejdet med film. Kurset byder på øvelser i fotografering og i udvikling af et ideelt production design. Vi tager hensyn til jeres skolevirkelighed. Få inspiration til, hvordan den visuelle side kan gøres spændende for filmens handling.

Deltagelse i kurserne koster 350 kr. ekskl. moms.
Tilmelding efter først-til-mølle her

Deltagelse i kurserne koster 350 kr. ekskl. moms.
Tilmelding efter først-til-mølle her