MacroFilm / 7. - 10. klasse

MacroFilm

MacroFilm er fællesbetegnelsen for de filmaktiviteter, Kulturregion Fyn står bag til unge og lærere i udskolingen. Der er, ud over Med Skolen i biografen (MSiB), mulighed for at deltage i mobilfilmkonkurrencen EDIT24 (for elever i 7. klasse).
Lærerne tilbydes MacroFilm-kurser, hvor de får viden og inspiration til at arbejde teoretisk med film – og praktisk skabende med film – i undervisningen i fagene dansk og valgfagene drama, medier, billedkunst og musik – og på tværs heraf.

Vi har udviklet et nyt filmundervisningsmateriale “Sigt – skyd – flå en film!” – målrettet filmundervisningen i dansk og de praktisk-musiske valgfag i udskolingen med fokus på filmgenrer og filmæstetik. Det er også muligt at booke en eller flere filmprofessionelle ud på skolen, hvor de vil bidrage med deres faglighed, inspirere og rådgive elever og lærere i filmarbejdet. Læs mere herom i taskforce-kataloget.

Formålet med MacroFilm er, at de unge i udskolingen udvider og nuancerer deres kendskab til film teoretisk og praktisk skabende i forskellige fag og på tværs af fag. Dette for at styrke deres kulturelle dannelse – gennem en udvidet indsigt i filmens genrer og æstetik og ved at de unge selv mestrer at omsætte teori fra de forskellige fag i praksis – i arbejdet med at skabe kortfilm.

De unges viden, medieerfaringer, kreative og sociale kompetencer kommer i spil, når de oplever og vurderer film – og selv skaber film i en refleksiv proces, der kobler teori og praksis.

Projektet er del af udviklingsprojektet ”Film som praktisk musisk faglighed” og vil styrke det filmpædagogisk netværk og miljø på Fyn – også i relation til unge og lærere i udskolingen.