MaxiFilm / 4. - 6. klasse

MaxiFilm

MaxiFilm er fællesbetegnelsen for de filmaktiviteter, Kulturregion Fyn står bag til børn og lærere på mellemtrinnet. Der er ud over Med Skolen i biografen (MSiB) mulighed for at deltage i mobilfilmkonkurrencen EDIT24, der er for elever i 4.-7. klasse.
Lærerne tilbydes MaxiFilm-kurser, hvor de får viden og inspiration til at arbejde teoretisk med film – og praktisk skabende med både animationsfilm (Stop motion) og realfilm – i undervisningen i fagene dansk, musik og billedkunst – og på tværs heraf.

Vi har udviklet et nyt filmundervisningsmateriale “Kortfilm på den sjove måde!” – målrettet filmundervisningen i dansk og de praktisk-musiske fag på mellemtrinnet med fokus på den gode historie i den korte film. Det er også muligt at booke en eller flere filmprofessionelle ud på skolen, hvor de vil bidrage med deres faglighed og inspirere og rådgive elever og lærere i filmarbejdet. Læs mere herom i taskforce-kataloget.

Formålet med MaxiFilm er, at børn skal lære om film teoretisk og praktisk skabende på mellemtrinnet for at styrke deres kulturelle dannelse – gennem en udvidet indsigt i filmens fortælling og virkemidler. Der er fokus på at opnå indsigt i at film er en tværæstetisk kunstform, og at fortælling og virkemidler på film spiller sammen og underbygger hinanden. Børnenes fantasi, kreative og sociale kompetencer kommer i spil, når de oplever, taler om og selv skaber film.

Projektet er del af udviklingsprojektet ”Film som praktisk musisk faglighed” og vil styrke det filmpædagogisk netværk og miljø på Fyn – også i relation til børn og lærere på mellemtrinet.