MicroFilm-Materiale

Skab, leg og lær med animation i 0.-3. klasse

Kulturregion Fyn har fået en bevilling fra Undervisningsministeriet til at sætte fokus på film i dansk og de praktisk-musiske fag.
I indskolingen involverer det fagene: dansk, musik , billedkunst og det tværgående emne, it og medier. Det specielle ved materialet er således, at de praktisk-musiske fag er tænkt ind.

Materialet til indskolingen lægger op til at give eleverne helt basale kompetencer i filmiske virkemidler.

Materialet er udviklet af forfatter og redaktør Ditte Mejlhede i relation til vores udviklingsprojekt Film som praktisk-musisk faglighed på de fynske filmprofilskoler. Bemærk at materialet henvender sig til lærerne og rummer en masse spændende indhold og øvelser til arbejdet med film i indskolingen.

Hent materialet her

Rigtig god fornøjelse!

Materialet er udviklet med støtte fra Undervisningsministeriets Pulje til Kunst og kultur i Folkeskolen.