MicroFilm / 0. - 3. klasse

MicroFilm

MicroFilm er fællesbetegnelsen for de filmaktiviteter, Kulturregion Fyn står bag til børn, pædagoger og lærere i indskolingen. Der er ud over Med Skolen i biografen (MSiB) mulighed for at deltage i Børnebiffen for elever i forårs-SFO og 0. klasse. Lærere og pædagoger kan deltage på MicroFilm-kurserne og her få viden og inspiration til at arbejde praktisk skabende med film – særligt animationsfilm (stop motion) i undervisningen i dansk, musik og billedkunst.

Vi har udviklet et nyt filmundervisningsmateriale “Skab, leg og lær med animation” – målrettet filmundervisningen i dansk og de praktisk-musiske fag i indskolingen. Det er muligt at booke en filmprofessionel fra den filmfaglige task force, og hermed vil man kunne få inspiration og rådgivning til sin undervisning i arbejdet med animationsfilm, lyd og musik. Se mere herom i taskforce-kataloget.

Formålet med MicroFilm er, at børn skal lære om film allerede i indskolingen for at styrke deres kulturelle dannelse – gennem indsigt i filmens fortælling og virkemidler. Børnenes fantasi, kreative og sociale kompetencer kommer i spil, når de oplever, taler om og selv skaber små animationsfilm.

Projektet er del af udviklingsprojektet ”Film som praktisk musisk faglighed” og vil styrke det filmpædagogisk netværk og miljø på Fyn – også i relation til børn, pædagoger og lærere i indskolingen.