Musik

I Musik er det oplagt at arbejde med film i relation til kompetenceområderne Musikalsk skaben og Musikforståelse.

I Musikalsk skaben kan man arbejde med at skabe lydsiden til filmscener og kortfilm – effektlyde, geräusch, temaer, ledemotiver og stemningsmusik.

I Musikforståelse giver det god mening at bruge viden om klange, harmonier, rytme, genreforståelse m.v. til at kunne analysere lydsiden på film og selv blive bedre til at træffe og anvende auditive valg i fremstillingen af dele af eller hele film.

I en tværfaglig filmundervisning bidrager musikfaget til en opkvalificering af elevernes analytiske og praktiske arbejde med filmens lydmæssige univers – gennem en bevidstgørelse af de relevante begreber som dur/mol, dissonans, symbolsk musikbrug, ledemotiv m.v. – og disses relation til filmens billedside og fortælling.