Med folkeskolereformen i 2014 blev digitale mediekompetencer introduceret som kompetencemål i flere fag. Hvis folkeskolerne skal kunne honorere kravene i reformen, så kræver det viden om, hvordan elever lærer at skabe, forstå samt afkode digitalt materiale.

Den viden har Kirsten Drotner, professor på Syddansk Universitet, og lektor Heidi Philipsen søgt at tilegne sig ved lave følgeforskning på et på et stort filmpædagogisk udviklingsprojekt under Kulturregion Fyns indsatsområde ”Fyn er film” i efteråret 2015 og foråret 2016.

I udviklingsprojektet “Film som praktisk-musisk faglighed” under hovedprojektet “Film for børn og unge”, har 11 filmprofilskoler på Fyn deltaget i filmforløb med støtte fra professionelle filmfolk, og lærerne på skolerne har varetaget den praktiske filmundervisning i nært samarbejde med de professionelle. Som afslutning på forløbet har eleverne skabt deres egne film.

Den proces har Kirsten Drotner og Heidi Philipsen fulgt, hvilket har resulteret i forskningsrapporten ”Udvikling af tværfaglig filmpædagogik: Kreativitet, kreation og kollaboration” som på europæisk plan udgør en af de mest omfattende kortlægninger af grundskolelæreres filmfaglige og filmdidaktiske læring. Samtidig udgør den en vigtig empirisk basis for at udvikle nationale strategier for læreres grund- og efteruddannelse på nationalt plan.
Undersøgelsens hovedresultater:

  • Filmprojektet har skabt en dokumentérbar opkvalificering af regionens filmpædagogiske praksis og kapacitetsopbygning.
  • Filmprojektet har skabt en markant kvalitetsudvikling af de involverede læreres faglige kompetencer i forhold til centrale dimensioner af filmproduktion.
  • Filmprojektet har skabt en begyndende udvikling af tværfagligt pædagogisk samarbejde mellem de involverede fag: dansk, musik og billedkunst.
  • Filmprojektet har skabt en betydelig kompetenceudvikling af de involverede elever i forhold til væsentlige dimensioner af filmproduktion.
  • Filmprojektet rummer vigtige potentialer til en bredere udvikling af læreres kompetencer til at lede kreative læreprocesser, der kan føre til innovation.
  • Den faglige kvalitetsudvikling for lærerne er ikke sikret kontinuitet indholdsmæssigt eller organisatorisk i forhold til integration af film- og mediekompetencer i grundskolen.
  • Kompetenceudviklingen hos eleverne er kortvarig og er ikke sikret integration i forhold til den daglige undervisning eller til andre fag.

Forskningsprojektet har affødt en rapport såvel som et best practice-katalog, der bliver udgivet i slutningen af januar 2017.

Link til forskningsrapporten Udvikling af tværfaglig filmpædagogik: Kreativitet, kreation og kollaboration

Download rapporten som pdf (96 s.)