Sammenfatning af viden og erfaringer fra PixiFilm 2.0

I 2017 har Det Danske Filminstitut (DFI) og Kulturregion Fyn samarbejdet om en film- og mediepædagogisk
førskoleindsats PixiFilm 2.0 – med afsæt i Kulturregion Fyns filmpædagogiske førskoleprojekt
PixiFilm og i samarbejde med børn og pædagoger fra udvalgte fynske daginstitutioner. Udviklingsarbejdet
er understøttet med følgeforskning ved University College Capital (UCC).

Det er projektets udgangspunkt, at filmmediets unikke formsprog kan udvikle erkendelse og berige børnenes
perspektiver, samarbejdsevner og engagement. Dette arbejde udvikler en mere eksperimenterende
praksis, der giver rum til kreativitet, og som udvikler børnenes evne til at tilegne sig og håndtere abstrakt
viden.

PixiFilm-projektets formål er at tilføre en merværdi gennem en aktiv film-, medie- og teknologiforståelse,
hvor børn og pædagoger udforsker nye muligheder sammen. Børn skal ikke bare agere tilskuere, men
være aktivt handlende brugere, skabere og medfortællere på deres egne historier og virkelighed.

NØGLEINDSIGTER FRA FORSKNINGEN:
* PixiFilm-konceptet er brugbart for både begyndere, letøvede og øvede pædagoger
* 90% af de adspurgte pædagoger vil bruge PixiFilm-aktiviteterne og DFI’s app fremover
* Børnene udviser stort ejerskab for deres egen filmskabelse
* PixiFilm er et godt format for børnene til at træne samarbejde og rollefordeling
* Børnene viser hensyn til hinanden, har det sjovt – opgaverne faciliterer samarbejde, og der opstår et lærende og udviklende fællesskab
* Projektet flytter film- og mediebrugen i daginstitutionerne fra at være passiv, til en aktiv film- og medieforståelse
* Med god forberedelse kan PixiFilm-konceptet være basis for gode differentierede lege- og læringsmuligheder for alle børn. PixiFilm har hermed et inkluderende potentiale

Læs mere og hent sammenfatningen her