PixiFilm / Dagtilbud

PixiFilm er fællesbetegnelsen for de filmaktiviteter, Kulturregion Fyn står bag til børn og pædagoger i daginstitutioner. Der er ud over Børnebiffen mulighed for at deltage på PiXi-Filmkurser for pædagoger og anvende PiXi – filmmaterialet målrettet daginstitutioner.

Formålet med PixiFilm er i kraft af film- og mediepædagogiske aktiviteter at styrke førskolebørns kulturelle og digitale dannelse.
Deres sprog, begrebs- og sanseverden og deres oplevelse af at være del af et fællesskab. Også børnenes fantasi og kreative kompetencer kan komme i spil, når de leger med og skaber små film.

Pædagoger og lærere i daginstitutioner, forårs-SFO og 0. klasse samt børnebibliotekarer får tilbud om kompetenceudvikling med fokus på dimensionerne opleve, forstå og særligt det at skabe små film og andre relaterede aktiviteter med de små børn. Den digitale teknologi bliver også inddraget i form af tablets og brug af stop motion Apps m.v.

Samtidig tilstræber projektet at opbygge et filmpædagogisk netværk og miljø på Fyn i samarbejde med bl.a. pædagoguddannelsen på Fyn (UCL).

Hente programmet for PixiFilm – Efterår 2018 (pdf)

PixiFilm 2.0
I 2017 har vi gennemført udviklingsprojektet PixiFilm 2.0 – støttet af Det Danske Filminstitut (DFI). Vi iværksatte en videnskabelig undersøgelse til dokumentation af brugen af PixiFilm-materialet og af en ny digital platform samt af kvaliteten og anvendeligheden af aktiviteterne heri. Der har fortsat været fokus på dimensionerne opleve, forstå og skabe.
Formålet med PixiFilm 2.0 er overordnet at raffinere og styrke Kulturregion Fyns film- og mediepædagogiske indsats, således at vi kan få udviklet en best practise strategi for førskoleområdet. Til gennemførelsen af projektet samarbejdede vi med 10 ”filmprofilbørnehaver” på Fyn, ligesom der blev koblet følgeforskning på undersøgelsen ved University College Capital (UCC). Filmprofilbørnehaverne kan på sigt bruges som ressourcecentre på det film- og mediepædagogiske område lokalt i den enkelte kommune og mere bredt ved formidling af best practice nationalt.

Hent Kulturregion Fyns sammenfatning af viden og erfaringer fra PixiFilm 2.0 her (pdf)

Hent UCC’s rapport med resultater fra følgeforskningen her (pdf)

Ny app fra DFI til førskoleområdet
Det Danske Filminstitut (DF) barsler med en app Filmcentralen/For de yngste målrettet førskoleområdet.
App’en er udviklet på baggrund af samarbejdet med PixiFilm 2.0 / Kulturregion Fyn i 2017 og indeholder film og film- og mediepædagogiske aktiviteter – i stil med dem fra vore PixiFilm-ark.
App’en forventes tilgængelig i september 2018 på DFI’s hjemmeside www.dfi.dk