Med afsæt i anbefalingerne fra vores forskningsrapport kan vi med glæde præsentere vores Praksiskatalog – udviklet i samarbejde med og forfattet af forskerne professor Kirsten Drotner og lektor Heidi Philipsen, Syddansk Universitet.
Praksiskataloget tilbyder skolerne en række konkrete forslag til, hvordan man som lærer kan igangsætte eller videreføre arbejdet med korte og lidt længere filmproduktionsforløb i grundskolen – på de tre trin: indskoling, mellemtrin og udskoling. Fokus er på, hvordan man med forskellige typer skabende filmarbejde kan styrke sine elevers kreative, sociale og digitale kompetencer. Forslagene rækker især ud til lærerne. Men også skoleledere kan have glæde af dem, så han eller hun ved, hvordan lærerne bedst bakkes op, når de vil bruge filmproduktion i undervisningen. Kataloget er tænkt som en ’redskabskasse’ med gode forslag til at arbejde med film i en skolehverdag. Filmproduktion og andet skabende filmarbejde anses ofte som noget, der afvikles i enkeltstående, kreative temauger. Men i kataloget her er afsættet, at arbejdet med film anvendes som en integreret del af allerede eksisterende fag, og at filmarbejde med elever som skabere kan bruges langt oftere, end det er tilfældet i grundskolen i dag. Vi håber, at mange skoler vil få glæde af kataloget – og i endnu højere grad inddrage film i undervisningen.

Hent praksiskataloget her