Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet “Film i dansk og de praktisk-musiske fag – til alle trin”

Kulturregion Fyn har fået en bevilling fra Undervisningsministeriet til at sætte fokus på film i dansk og de praktisk-musiske fag. Vores undervisningsmateriale er udviklet i 2015-16 i samarbejde med den filmfaglige task force i relation til udviklingsprojektet Film som praktisk-musisk faglighed.

“Film i dansk og de praktisk-musiske fag – til alle trin” (red. Ditte Mejlhede, 2017) består af følgende materialer:

“Skab, leg og lær med animiation. Til lærerne i 0.-3. klasse”
(Ditte Mejlhede 2017) – læs mere her

“Kortfilm på den sjove måde. Til eleverne i 4.-6. klasse”
(Rasmus Welling 2017) – læs mere her

“Sigt – skyd – flå en film! 7 filmforløb om dramaturgi, filmiske virkemidler og genrer i 7.-10. klasse”
(Lars Knudsen 2017) – læs mere her

Materialet giver helt konkrete bud på øvelser, du kan integrere i din undervisning – både øvelser i filmskabelse og filmanalyse. Indskolingsmaterialet er lærerhenvendt, mens materialet til mellemtrin og udskoling både rummer en lærerdel og en elevdel – opdelt i kapitler, som kan printes ud for sig. Materialet er kun tilgængeligt online som pdf’er her på FilmportalFyn.

Om materialet